Dr. Soproni Szabó Benedek

Üdvözlöm honlapomon!

Bízza rám
jogi ügyeit!

Életünk során kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor jogi segítségre vagy ügyvédi közbenjárásra van szükségünk. Ilyenkor célszerű olyan ügyvédhez fordulni, aki megbízhatóan, hozzáértően végzi a munkáját, a felek közötti kompromisszum megteremtésére törekszik és rendelkezésre áll, amikor szükségünk van rá.

Ismerjen meg!

Bemutatkozás

Dr. Soproni Szabó Benedek jogász és közgazdász végzettséggel rendelkező budapesti ügyvéd vagyok.
Jogi szakvizsgám megszerzését megelőzően több ügyvédi irodában dolgoztam, 2016 óta vagyok az ügyvédi pályán.

Dr. Soproni Szabó Benedek ügyvéd profilkép

Dr. Soproni Szabó Benedek

Ügyvéd

Tanulmányok

 • Jogi szakvizsga (2020)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), jogi diploma (2015)
 • Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdasági diploma (2012)
 • Universidade Católica Portuguesa, Lisszabon (2012)
 • Jacobs University Bremen, Bréma (2011)

Egyéb tisztségek, díjak

 • a Budavári Sport Egyesület elnöke 2014 óta
 • a 2013-as és 2019-es budapesti rendezésű vívó világbajnokságok szervező bizottságának tagja
 • a Fővárosi Önkormányzat égisze alatt működő Budapest Sport Egyesület felügyelőbizottságának elnöke az egyesület MTK-val történő 2013-as egyesüléséig
 • sportpályafutásom során kardvívóként több országos bajnoki és egyetemi bajnoki címet és érmet szereztem

Nyelvismeret

 • magyar – anyanyelv
 • angol – felsőfok
 • német – középfok
 • francia – középfok

Ismerje meg szakterületeimet!

 • jogi képviselet ellátása vagyoni és személyi jogi igény érvényesítésekor
 • követelések érvényesítése
 • ügyvédi fizetési felszólítás
 • fizetési meghagyásos eljárás
 • keresetindítás és peres képviselet ellátása
  • személyiségi jogok védelme
  • családjogi ügyek (házasság felbontása, érvénytelensége, szülői felügyelet rendezése, kiskorú gyermek tartása, gyermek származása, örökbefogadás felbontása stb.)
  • kötelmi jogok, szerződéses jogviszonyok
  • öröklési jog (pl. végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága, öröklési szerződés, hagyatéki ügyek).
  • munkaügyi perek (pl. felmondás jogellenessége, munkabér és törvényen alapuló igény),
  • végrehajtási perek,
 • felszámolási eljárás
 • egyezségi kísérlet
 • egyesület alapítás, nonprofit szervezet, alapítvány alapítása
 • egyesületi alapszabály, belső szabályzatok elkészítése, változásbejegyzési eljárás
 • képviselet büntetőeljárás során, védői feladatok ellátása
 • ingatlan adásvételi szerződés és ajándékozási szerződés készítése,
 • tulajdonjog átruházásra és más jogok,
 • kötelezettségek ingatlannyilvántartási bejegyzésére irányuló további eljárások,
 • osztatlan közös tulajdonú telek használati megosztása,
 • okiratszerkesztés,
 • szerződéskészítés
 • képviselet ellátása hatósági eljárásban
 • közigazgatási peres képviselet
 • cégalapítás (Bt., Kft., Zrt.), változásbejegyzésre irányuló cégeljárás, társasági szerződés készítése, felülvizsgálata
 • bérleti szerződés és egyéb használati szerződések
 • kölcsönszerződés
 • megbízási szerződés
 • vállalkozási szerződés
 • munkaszerződés
 • letéti szerződés, letétkezelés
 • tartási szerződés, életjáradéki szerződés
 • vagyonjogi szerződések (házassági vagyonjogi szerződés)
 • képviselet munkaügyi vitában
 • munkaszerződés készítése, felülvizsgálata
 • munkaügyi tanácsadás (jogellenes megszüntetés, felmondás jogszerűsége, munkabérrel kapcsolatos követelések vizsgálata)
 • képviselet hagyatéki eljárás során
 • végrendelet készítés, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás

Amennyiben a felsoroltak között nem találja a keresett jogi szakterületet, kérem, érdeklődjön telefonon vagy email-ben.

Díjjegyzék

 RendesSürgősségi
Cégeljárás (Bt., Kft., Zrt.)
Cégalapítás mintaokirat alapján (egyszemélyes cég)50.000 Ft80.000 Ft
Cégalapítás mintaokirat alapján (többszemélyes cég)75.000 Ft90.000 Ft
Egyéb cégalapítás100.000 Ft
Változásbejegyzési eljárás (cégmódosítás, adatváltozás)40.000 Ft70.000 Ft
Változásbejegyzési eljárás (üzletrész adásvétel)50.000 Ft90.000 Ft
Civil szervezetek (Egyesület, Alapítvány)
Sportegyesület alapítás 120.000 Ft200.000 Ft
Egyesület alapítás160.000 Ft300.000 Ft
Alapítvány alapítás180.000 Ft
Konzultáció, jogi tanácsadás (ingyenes, ha annak tárgyában megbízás jön létre)
Megkezdett óránként 25.000 Ft
Ingatlan ügyek
Ingatlan adásvétel az ügyérték 0,6 %-a, de min. 100.000,- az ügyérték 0,8 %-a, min. 200.000,-
Ingatlan ajándékozásaz ügyérték 0,6 %-a, de min. 100.000,- az ügyérték 0,8 %-a, min. 200.000,-
Egyéb szerződés (csere, házastársi közös vagyon megosztása, stb.)megállapodás szerint
Követelések érvényesítése
Fizetési felszólítás20.000 Ft
Fizetési meghagyásos eljárás30.000 Ft
Cég felszámolásának kezdeményezése40.000 Ft
Követelés érvényesítése polgári perbenmegállapodás szerint
Szerződések, egyéb okiratszerkesztés, peres képviselet, hatósági ügyek, munkaügyi viták, egyéb ügyek– az ügy értékétől és összetettségétől, valamint időigényétől függően egyéni megállapodás szerint
Képviselet büntetőügyben (terhelt, sértett, egyéb érdekelt)egyéni megállapodás szerint

Az itt rögzített munkadíjak tájékoztató jellegűek: a pontos összeg a konkrét ügy természetétől, összetettségétől és időigényétől függően változhat: kevesebb, vagy akár több is lehet. A felsorolt árak nem tartalmazzák az egyes eljárásokkal szükségszerűen felmerülő illetékek, díjak, költségek összegét.

Amennyiben egy konkrét, részletesen megfogalmazott megbízás ellátásának díjáról tájékozódna, kérem emailen vagy telefonon érdeklődjön.

SOS vagy azonnali ügyintézés alatt a két munkanapon belüli ügyellátás értendő, amely előtt minden esetben előzetes egyeztetés szükséges.

Személyes találkozó vagy video-konferencia előtt minden esetben előzetes telefonos vagy emailen történő egyeztetés szükséges. Személyes találkozó lehetséges irodánkban, vagy Önnek megfelelő más budapesti helyszínen.

A személyes találkozóval nem járó megbízások (elektronikus kapcsolattartás) ellátására 20 %-kal csökkentett kedvezményes árak vonatkoznak, kivéve az azonnali ügyellátásra.

Online jogi konzultáció, tanácsadás, elektronikus kapcsolattartás, videó-konferencia (akár külföldről is)

Konzultáció, jogi tanácsadás, valamint a legtöbb ügytípus online kapcsolattartással, videóhívás útján történő távazonosítást követően is intézhető, így nem feltétlenül szükséges minden esetben a személyes találkozó.

A 2020-ban kibontakozó világjárvány rávilágított arra, hogy a felmerülő egészségügyi kockázatok csökkentése mellett a titkosított elektronikus csatornán keresztüli kapcsolattartás számos további előnnyel jár: hatékonyabban és gyorsabban tudjuk ügyeinket elintézni, az utazásra és a további előkészületekre fordított időt is meg tudjuk takarítani.

Ma még nem túl elterjedt az ügyvédi szakmában a kizárólag online kapcsolattartás az ügyfelekkel: mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a személyes találkozót s a közvetlen, bizalmas kapcsolatot nem tudja teljes értékűen kiváltani a távkapcsolat egyik formája sem, ugyanakkor korunk technológiájának használata jelentős előnyökkel járhat a gyorsaság, kényelem és hatékonyság terén.

A hazai jogi környezet lehetővé teszi a jogi, és különösen az ügyvédi tevékenység számos elemének online kifejtését, így bátorítom ügyfeleimet, hogy amennyiben ez célszerűnek mutatkozik, válasszák az elektronikus kapcsolattartást.

Kérjen időpontot videó-konzultációra, illetve adjon ügyvédi megbízást vagy írjon alá okiratot, kössön szerződést személyes megjelenés nélkül, akár külföldről is. Ehhez természetesen, csakúgy mint a személyes találkozó előtt, előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

A személyes találkozóval nem járó megbízások ellátására 20 %-kal csökkentett kedvezményes árak vonatkoznak, kivéve a sürgősségi ügyellátásra. (A video-kapcsolattartáshoz a videokonferencia szoftvert futtatni képes, jó minőségű kép és hangtovábbításra alkalmas számítógép vagy okostelefon, és megfelelő megvilágítású, háttérzajtól mentes környezet szükséges.)

Kapcsolat

Forduljon hozzám bizalommal!

Bizalom, bizalmas adatok kezelése, titoktartás

Az ügyével kapcsolatos minden információ törvény erejénél fogva védett. Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvéd ügyvédi tevékenysége gyakorlása során szerez tudomást.

Technológia-uralta világunkban egyre gyakoribbak a lehallgatások és szinte mindennapivá váltak az érzékeny adatokhoz való illetéktelen hozzáférési kísérletek, ezért a kommunikáció során kiemelt figyelmet kell fordítanunk az adatbiztonságra.

Email levelezésünket adatvédelmi jogi szempontból kifogástalan németországi levelezőszervereken keresztül bonyolítjuk, és a szolgáltató lehetővé teszi a ma még kevésbé elterjedt titkosított csatornán keresztüli levelezést is.

Bizalmas információcseréhez hagyományos telefonálás, SMS küldés és egyéb chat-program igénybevétele helyett a Signal alkalmazás használatát javaslom, amely mai ismereteink szerint lehallgathatatlan, mivel feltörhetetlen végpontok közötti (e2e) titkosítást alkalmaz, és nyílt forráskódú program lévén esetleges kormányzati „hátsó ajtó” jelenléte is kizárható.